Välkommen till lärarutbildningens

VFU-portal !  

Har du frågor om VFU kan du skicka epost till nedanstående adress:

VFU vid lärarutbildningarna på Mälardalens högskola 

 

Du kan också kontakta någon av följande:

Karin Sandeberg, VFU-handläggare
tel 016-15 34 64
Epost tilll Karin Sandeberg 

Pernilla Hedin, VFU-samordnare
tel 021-10 70 23
Epost till Pernilla Hedin 

Maud Lindh, VFU-samordnare
tel 021-10 70 81
Epost till Maud Lindh

Magda Salinas, VFU-samordnare
tel 021-10 15 59
Epost till Magda Salinas

Elisabeth Westman, VFU-samordnare 
tel 021-10 16 87
Epost till Elisabeth Westman

Jessica Götberg, VFU-ansvarig
tel 021-10 16 47
Epost till Jessica Götberg