Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2021:

Termin 3 i programmet