Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Hösttermin 2022:

Termin 2 i programmet


Termin 4 i programmetTermin 6 i programmet