Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Hösttermin 2020:

Termin 1 i programmet


Termin 2 i programmet


Termin 3 i programmet


Termin 4 i programmet


Termin 5 i programmetTermin 6 i programmet


Termin 7 i programmet