Inbjudan till handledarträff inför VFU-kurser Ht20