Handledarträffar inför VFU-kurser Vt22


  • VFU1 Grundlärarprogrammet F-3: 19/4 kl 15.30-16.30

           Zoom Meeting: https://mdh-se.zoom.us/j/65374051637