Inbjudan till handledarträff inför VFU-kurser Vt21