Inbjudan till handledarträff inför VFU-kurser Ht20 

OBS: Diskussion pågår just nu inom akademin hur vi ska hantera kommande handledarträffar och vi ber att få återkomma när vi har mer besked.