Viktig information inför VFU på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola

Under hela din utbildning har du en nära kontakt med en övningsförskola eller övningsskola där du genomför din VFU som ger dig värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter inför framtiden. Den praktiska verksamheten bygger på teori samtidigt som teorin grundar sig på praktisk erfarenhet.

VFUn genomförs i någon av de kommuner som Mälardalens högskola har avtal med i Sörmland och Västmanland oavsett om man läser på campus eller distans.

För studenter på förskollärarprogrammet finns avtal med

Eskilstuna, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala, Strängnäs och Västerås.

För studenter på grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 finns avtal med

Eskilstuna, Katrineholm, Köping, Strängnäs och Västerås.

För studenter på ämneslärarprogrammet och KPU finns avtal med

Eskilstuna, Köping och Västerås.

Det är viktigt att man som student förbereder sig på om det finns praktiska eller privata angelägenheter som måste ordnas inför detta. Ingen lärarstudent kan garanteras att få genomföra hela sin VFU på samma VFU-plats hela utbildningstiden. Studenten söker VFU-kommuner i prioriterad ordning via VFU-portalen. Utifrån rättssäkert bedömningsperspektiv och rätten till att vara och bedömas som student under sin utbildning är det viktigt att studenten i sin ansökan meddelar vilken/vilka förskola/skola han/hon sedan tidigare har etablerade relationer. Det kan vara exempelvis att studenten arbetar eller har arbetat på VFU-förskolan/skolan eller har egna eller andra närstående barn på förskolan/skolan.