Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola 2 Köping

Övningsförskola 2 består av förskolorna Lärkan, Lövsångaren, Kompassen, Solrosen, Fyrklövern och Svalan.

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Susanne Wall

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (8 platser totalt)