Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Nibbleskolan Köping

Nibbleskolområde:
Skogsbrynsskolan (F-1)
Nibbleskolan (2-6)

Scheeleskolan (7-9) tillhör samma skolområde.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Catarina Lisell

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (6 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (20 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 VI (4 platser totalt)