Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Årbyskolan

Årbyskolan finns vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. Det finns goda bussförbindelser till och från skolan. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Skolan har idag (inklusive grundsärskolan) cirka 820 elever och 160 personal. Det finns fritidshem för barn från förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt ”Öppen verksamhet” för barn i årskurs 4-6.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk 7-9
  • Grundskola åk f-3
  • Gymnasieskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Linnea Staffas

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (12 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (13 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy Svenska ( termin 1 och 2 i åk 7-9) (6 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/samhällskunskap (6 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/svenska som andra språk (4 platser totalt)