Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Skogstorpsskolan

Susanne Forselius är kontaktperson för åk f-3 och 4-6.
Davorka Paluch är kontaktperson för åk 7-9.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk 7-9
  • Grundskola åk f-3
  • Gymnasieskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Susanne Forselius

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet f-3 (9 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy Svenska ( termin 1 och 2 i åk 7-9) (6 platser totalt)