Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Slottsskolan

Slottsskolan ligger i centrala Eskilstuna i närheten av Klosters kyrka och Stadsparken. Gångavståndet till resecentrum är cirka 10 minuter.

Vi är en grundskola med förskoleklass - årskurs 6 med 470 elever.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ingalill Bouvin

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet f-3 (22 platser totalt)