Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Ärstaskolan

Ärstaskolan är en grundskola med förskoleklass till och med skolår sex. Vi har cirka 200 elever och 30 anställda. Skolan ligger i ett blandat villa- och hyreshusområde tre kilometer norr om Eskilstuna centrum. Skolan byggdes 1993.

Ärstaskolan är en mångkulturell skola där vi satsar mycket på det svenska språket och modersmålsundervisning. Vi har flera medarbetare som är flerspråkiga. Skolan använder IT-teknik, vilket gör att eleverna får använda datorer, paddor och annan IT-utrustning i sin undervisning. I Studiehörnan kan elever som behöver få särskilt stöd och en lugnare miljö.

Våra elever fortsätter oftast till Skiftingehus skola i skolår 7.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Sara Jonsson

Webbplats

www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/kommunala-grundskolor/arstaskolan/om-oss.html

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (12 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (4 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 VI (4 platser totalt)