Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola Söder

Övningsförskola - Söder består av Berga förskola, Fogdegatans förskola, Fröslundavägens förskola, Stenby förskola och Lagrådsgatans förskola

Berga förskola är en förskola med torg. Förskolan består av fyra hemvister. På förskolan går ca160 barn. Förskolan ligger i Berga Borsökna.

Fogdegatan är en förskola med 2 moduler/4 avdelningar. På förskolan går ca 80 barn. Förskolan ligger i Lagersberg.

Fröslundavägens förskola består av 8 avdelningar. På förskolan går ca 160 barn. Förskolan ligger mellan Fröslunda och Lagersberg.

Stenby förskola är en är en förskola med torg. Förskolan består av fyra hemvister. På förskolan går ca160 barn. Förskolan ligger i Stenby.

Lagrådsgatan är en förskola med 3 moduler/6 avdelningar. På förskolan går ca 120 barn. Förskolan ligger i Lagersberg.

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Karolina Teller

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (31 platser totalt)