Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola Norr 1

Övningsförskola - Norr - består av förskolorna Prästängens förskola, Salvägens förskola, Skiftingehus förskola, Västergatans förskola, Munktellstadens förskola och Sundbyvägens förskola.

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ulrika Ulvhag

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (30 platser totalt)