Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola Centrum

Övningsförskola - Centrum - består av förskolorna Krongatan, Nyforsgatan, Strigeln, Tallåsen, Källgatan, Rademachergatan och Tunavallen.

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Christina Ebbesson

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (23 platser totalt)