Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola 7 - Skultuna

Övningsförskolan består av enheterna Tibble förskola, Skogsgårdens förskola, Trankärrets förskola och Romfartuna förskola.

Verksamhetsområden

  • Förskola

Särskilda upplysningar

Tibbleförskola och Skogsgårdensförskola!

Vi är förskolor där positivt förhållningssätt och bemötande genomsyrar all vår verksamhet. Vi har jobbat med en dansk pedagog i många år och all personal har utbildning i ICDP som är ett evidensbaserat vägledande samspelsprogram.


Vi har jobbat med en dansk pedagog i många år och all personal har utbildning i ICDP som är ett evidensbaserat vägledande samspelsprogram.

Ett viktigt verktyg för oss är videofilmning (MarteMeo), här får vi med hjälp av kameran syn på det som fungerar bra och som vi kan lyfta fram i vår pedagogiska verksamhet.

Vi är långt fram med IKT, vi använder oss av lärplattor och Smart Boards.

Förskolorna har olika åldersindelningar:
Skogsgården har två grupper med yngre barn, tre med äldre barn
Tibble har åldershomogena grupper.

Vi har närhet till varandra och även till skolan, det ger dig som student möjlighet att se olikheterna och att få varierad VFU om du önskar det.
Gå gärna in på våra hemsidor och läs mer om oss:

http://www.skultunakommundel.se
http://www.skultuna.vasteras.se/tibbleforskola/
http://www.skultuna.vasteras.se/skogsgardensforskola/

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Eva Ström Lundberg

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (11 platser totalt)