Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Håkantorp/Rösegård

Övningsskolan består av enheterna Håkantorp och Rösegård.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Maria Niklasson

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (9 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (18 platser totalt)