Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Fredriksberg/Lövängen

Övningsskolor område Fredriksberg.

Fredriksbergsskolan består av två enheter på Råby. På Gökstigen finns förskoleklass, år 1 och 2, med tillhörande fritidshem.
På Rosenfinksgatan finns år 3-6 och ett fritidshem.

Lövängsskolan är en F-6 skola i Barkarö med tillhörande fritidshem.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Särskilda upplysningar

Övningsskolan består av Fredriksbergsskolan år 2-5, och Lövängsskolan med 2 förskoleklasser och år 1.

Fredriksbergsskolan består av 2 enheter. Gökstigen 1 och Fredriksbergsskolan. På Gökstigen 1 finns F-klass, år 1, år 2 och fritidshem. På Fredriksbergsskolan går år 3-6 fr.o.m ht-16. Det finns också ett fritidshem på Fredriksbergsskolan. Enheten har sva-lärare, förberedelseklass, slöjdlärare, musiklärare från år 3 och idrottslärare. På Fredriksbergsskolan har vi som utvecklingsområden "Mål och bedömning", "Språkutveckling" och "IKT".


Lövängsskolan är en tvåparallellig skola från förskoleklass till årskurs 6 med ca 300 elever. Vi har en gemensam pedagogisk syn på eleverna och deras kunskapsinhämtning genom att jobba mot tydliga mål. Vi använder oss av smartboards, datorer, i-pads och vår fina inne- och utemiljö.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Gylke Eriksson

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (5 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (17 platser totalt)