Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Herrgärdet/Ekberga

Övningsskolan består av Herrgärdsskolan som är en F-5 skola i centrala Västerås.
VFU kontakt för ÖS Herrgärdet är Eva Andersson,

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Eva Andersson

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet f-3 (14 platser totalt)