Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Apalby/Piltorp

Övningsskolan är en F-6 skola och består av enheterna Piltorpsskolan och Apalbyskolan.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk 7-9
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Maria Trossing

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet f-3 (8 platser totalt)
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy Svenska ( termin 1 och 2 i åk 7-9) (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/engelska (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/samhällskunskap (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/svenska som andra språk (4 platser totalt)