Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Skultuna

Övningsförskolan består av enheterna Persbo, Tibble och Romfartuna.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Kristina Viljanen Morin

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet f-3 (18 platser totalt)