Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Fryxellska skolan

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk 7-9

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Susanne Alm

Webbplats

fryx.se/

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (15 platser totalt)