Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Hökåsen

Hökåsenskolan är en F-6 skola som ligger norr om Västerås. Skolan ligger mitt i samhället och har närhet till naturen. Just nu går drygt 380 elever på skolan. Klasserna är 2-parallelliga. Varje årskurs har tre lärare som tillsammans delar på mentorskap och lärande. Våra raster bedrivs av skolans fritidshem. Pedagogerna i fritidshemmet ansvarar för rastaktiviteter och konfliktlösning. Skolan har legitimerade lärare i alla årskurser F-6 och alla praktiska ämnen. I fritidshemmen är hälften av personalen legitimerade lärare.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Karin Jansson

Webbplats

www1.vasteras.se/hokasenskolan/

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (7 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (6 platser totalt)