Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Eskilstuna kommun. Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor: Teresia Kullander och Karolina Teller

Epost till Teresia Kullander Epost till Karolina Teller

Grundskolor: Eva Kälvehed Epost till Eva Kälvehed

 

Gymnasieskolor: Mart Saamel Epost till Mart Saamel

 

I Eskilstuna har vi även avtal med en fristående gymnasieskola, Grillska gymnasiet.

Central kontaktperson för Grillska gymnasiet är Magnus Säll

Epost till Magnus Säll

 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Pernilla Hedin Epost till Pernilla Hedin

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Maud Lindh 

Epost till Maud Lindh