Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Eskilstuna kommun. Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor: Teresia Kullander och Karolina Teller

Epost till Teresia Kullander Epost till Karolina Teller

Grundskolor: Eva Kälvehed Epost till Eva Kälvehed 

Gymnasieskolor: Mart Saamel Epost till Mart Saamel

 

I Eskilstuna har vi även avtal med en fristående gymnasieskola, Grillska gymnasiet.

Central kontaktperson för Grillska gymnasiet är Gustaf Andersson Epost till Gustaf Andersson


 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Fredrik Genneby 

Epost till Fredrik Genneby