Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Katrineholms kommun.

Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor:Eva Nilsson Epost till Eva Nilsson

Grundskolor: Sara Aldrin Epost till Sara Aldrin 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Pernilla Hedin Epost till Pernilla Hedin

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Maud Lindh 

Epost till Maud Lindh