Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Köpings kommun. Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor: Susanne Wall Epost till Susanne Wall

Grundskolor: Catarina Lisell Epost till Catarina Lisell

Gymnasieskola: Fredrik Genneby Epost till Fredrik Genneby


 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Pernilla Hedin Epost till Pernilla Hedin

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Maud Lindh 

Epost till Maud Lindh