Här presenteras Övningsförskolor i Sala kommun. Central kontaktperson i kommunen är:

Agneta Arnryd, Epost till Agneta Arnryd 

 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl