Här presenteras Övningsförskolor i Sala kommun. Central kontaktperson i kommunen är:

Agneta Arnryd, Epost till Agneta Arnryd 

 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Pernilla Hedin Epost till Pernilla Hedin

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Maud Lindh 

Epost till Maud Lindh