Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Strängnäs kommun. Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor: Carina Lindqvist, Epost till Carina Lindqvist

Grundskolor: Ann-Charlotte Eriksson, Epost till Ann-Charlotte Eriksson

 

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Pernilla Hedin Epost till Pernilla Hedin

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Maud Lindh 

Epost till Maud Lindh