Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Västerås stad. Centrala kontaktpersoner i Västerås är

Förskolor: Eva Stenberg Epost till Eva Stenberg

Grundskolor: Lena Våglund, Epost till Lena Våglund

Gymnasieskolor: Klas Bengtz Epost till Klas Bengtz


I Västerås har vi även avtal med ett antal fristående verksamheter:

Förskolor

Pysslingen förskolor, central kontaktperson Denise Bohm,

Epost till Denise Bohm

Emilia förskolor, central kontaktperson Sandra Kandell

Epost till Emillia förskolor

Grundskolor

Fryxellska skolan åk 4-9, central kontaktperson Susanne Alm,

Epost till Susanne Alm

Hagabergsskolan, Pysslingen skolor åk fskklass-åk 6, central kontaktperson Henrik Lövstedt

Epost till Henrik Lövstedt

Gymnasieskola

Grillska gymnasiet, central kontaktperson Jim Granberg

Epost till Jim Granberg

  

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Pernilla Hedin Epost till Pernilla Hedin

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Maud Lindh 

Epost till Maud Lindh