Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Västerås stad. Centrala kontaktpersoner i Västerås är

Förskolor: Eva Stenberg Epost till Eva Stenberg

Grundskolor och gymnasieskolor: Anette Lilja, Epost till Anette Lilja


I Västerås har vi även avtal med ett antal fristående verksamheter:

Förskolor

Pysslingen förskolor, central kontaktperson Denise Bohm,

Epost till Denise Bohm

Emilia förskolor, central kontaktperson Sandra Kandell

Epost till Emillia förskolor

Kooperativa förskolor, central kontaktperson: Sophie Lagergren Epost till Sophie Lagergren


Grundskolor

Fryxellska skolan åk 4-9, central kontaktperson Susanne Alm,

Epost till Susanne Alm


Gymnasieskola

Grillska gymnasiet, central kontaktperson Jim Granberg

Epost till Jim Granberg

  

VFU-samordnare på Mälardalens högskola:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Fredrik Genneby 

Epost till Fredrik Genneby