Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola Kooperativa förskolor Västerås

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Sophie Lagergren, förskolan Gunghästen

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (18 platser totalt)