Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Tillbergaskolan

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 7-9
  • Gymnasieskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Malin Orrebrink

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Ämneslärarprogrammet gy Svenska ( termin 1 och 2 i åk 7-9) (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/engelska (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/samhällskunskap (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/svenska som andra språk (4 platser totalt)