VFU utomlands på lärarprogrammen vid Mälardalens högskola


Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands

Du kan under VFU3, som är 10 veckor lång, genomföra verksamhetsförlagd utbildning utomlands. 
Du börjar och avslutar den verksamhetsförlagda utbildningen med två veckor på din ordinarie övningsförskola/övningsskola hemma i Sverige. Två av veckorna däremellan kan du välja att förlägga på en förskola/skola utomlands. Den lärare som handleder dig på plats utomlands ska skriva ett sammanfattande omdöme utifrån kursplanens lärandemål. Tillsammans med Studentboken utgör dessa dokument ett underlag för examination av kursen VFU3. 

Syftet med VFU utomlands är att du ska få en inblick i ett annat lands skolsystem, dess läroplaner, kunskapssyn och värderingar. På så sätt har du möjlighet att göra jämförelser och ytterligare reflektera kring det svenska skolsystemet. Detta ger dig nya perspektiv och är till hjälp i din framtida yrkesroll.
Observera att VFU utomlands inte ska förläggas på en svensk skola utomlands.

Behörighet
Behörig att få förlägga en del av VFU3 utomlands är den som uppfyller de särskilda behörighetskraven för VFU3 enligt kursplanen i respektive förskollärar- eller lärarprogram, senast sista ansökningsdag.

Ansökningsdatum
Du ansöker senast 15 april om du vill genomföra VFU3 utomlands påföljande hösttermin. Du ansöker senast 15 oktober om du vill genomföra VFU3 utomlands påföljande vårtermin. 

Ansökningsförfarande
Du börjar med att fylla i blanketten ”Ansökan om VFU utomlands” och skickar sedan blanketten till ansvarig studievägledare. När din ansökan är behandlad och godkänd går den vidare till internationell koordinator.


Blankett ansökan om VFU utomlands
Blankett för ansökan om VFU utomlands hittar du i vänstra spalten under rubriken blanketter 

Försäkring 
Alla studenter erbjuds en kostnadsfri statlig studentförsäkring under VFU-perioden utomlands. 

Finansiering
Du som student får på egen hand bekosta resa och uppehälle. MDH informerar den mottagande förskolan/skolan om uppdraget och skickar relevanta styrdokument samt det skriftliga bedömningsunderlaget. MDH ger en viss ekonomisk ersättning till förskolan/skolan.

Resestipendium 
Ett begränsat antal resestipendier betalas ut varje termin. Blir du beviljad ett resestipendium ska din VFU utomlands dokumenteras i en rapport där du beskriver hur du arbetat med lärandemålen enligt kursplanen för VFU3, ca 3-6 sidor samt att du ska vara godkänd på kursen.

Mer information 
För mer information om VFU utomlands kontakta VFU-samordnare. Har du frågor om dina studier i samband med VFU utomlands så kontaktar du ansvarig studievägledare.

Presentation VFU-utomlands