Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på ämneslärarprogrammet/KPU

VFU2 Kurskod OAU196