Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2021

Termin 6 i programmet

Bedömning av barns / elevers utveckling och lärande OAU262_SEM1_SEM3