Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen: