Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Hösttermin 2020


Termin 1 i programmet


Termin 2 i programmet

Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll OAU210_SEM1


Termin 3 i programmet

Termin 4 i programmet


Termin 5 i programmet


Termin 6 i programmet


Termin 7 i programmet