Kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg bildar en gemensam övningsförskola.

Kontaktperson är Vicki Bergström, Norbergs kommun: Epost till Vicki Bergström.

VFU-samordnare på MDH är:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl