Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 4-6 E: 1 Göksten/Skjulsta

Övningsskola 4-6: 1 i Eskilstuna består av Skjulstaskolan och Gökstensskolan.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Johanna Jedborg

Förskolor/skolor