Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 4-6 V 1 Irsta/Pettersberg

Övningsskola 4-6 V 1 består av Irstaskolan och Pettersbergsskolan.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Peter Lantuz

Förskolor/skolor