Här presenterar övningsförskolor i Surahammars kommun.

Kontaktperson i kommunen är Pia Collin Epost till Pia Collin

VFU-samordnare på Mälardalens högskola: Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl