Här lägger vi fortlöpande ut information om åtgärder i samband med Coronaviruset

Ändrade tillfälliga riktlinjer för VFU-kurser och fältstudier inom lärarutbildningar mot bakgrund av pågående utbrott av Covid-19 


VFU VT22