Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola Mälarenheten

Övningsförskola Mälarenheten består av förskolorna Trevnaden, Tosterö, Karinslun, Sundby Park och Äppellundeb.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Maggan Bergquist

Förskolor/skolor