Här presenteras övningsförskolor i Flens kommun.

Central kontaktperson för övningsförskolorna i Flens kommun är Åsa Andersson