Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 4-6 Håkantorp/Rösegård

Övningsskola 4-6 består av Håkantorpsskolan och Rösegårdsskolan.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Maria Niklasson

Förskolor/skolor