Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 4-6 V 3 Håkantorp/Rösegård

Övningsskola 4-6 V 3 består av Håkantorpsskolan och Rösegårdsskolan.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Maria Niklasson

Förskolor/skolor