Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 4-6 Lövängen/Malmaberg

Lövängsskolan är en tvåparallellig skola från förskoleklass till årskurs 6 med ca 300 elever. Vi har en gemensam pedagogisk syn på eleverna och deras kunskapsinhämtning genom att jobba mot tydliga mål. Vi använder oss av smartboards, datorer, i-pads och vår fina inne- och utemiljö.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ulrika Kjellsdotter

Webbplats

skola.vasteras.se/grundskolor/lovangsskolan.html

Förskolor/skolor