Här presenteras övningsskolor grundskolor åk 7-9 i Västerås stad.

Bild