Välkommen till lärarutbildningens

VFU-portal ! 

  • Filmen om studentboken hittar du till vänster på sidan. se rubriken Filmer

Har du frågor om VFU kan du skicka epost till nedanstående adress:

vfu.lararutbildning@mdu.se

Du kan också kontakta någon av följande:

Karin Sandeberg, VFU-handläggare
tel 016-15 34 64
Epost till Karin Sandeberg

Magda Salinas, VFU-samordnare
tel 021-10 15 59
Epost till Magda Salinas

Cecilia Westerdahl, VFU-samordnare förskollärarprogrammet
tel 016-15 36 19
Epost till Cecilia Westerdahl

Elisabeth Westman, VFU-samordnare grundlärarprogrammet f-3, 4-6
tel 021-10 16 87
Epost till Elisabeth Westman

Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)
tel 016-15 32 00
Epost till Fredrik Genneby