Mälarparksskolan

Övningsförskola/övningsskola

Övningsskola Hamre/Mälarparken

Länk till webbplats

www1.vasteras.se/storangsskolan/

Beskrivning

Övningsskola 3 består av enheterna Hamre och Mälarparksskolan

Kontaktperson

Sara Berglund
sara.berglund@vasteras.se
021-39 78 16

Rektor/Förskolechef

Barbro Holmqvist
barbro.holmqvist@vasteras.se