Apalbyskolan

Bävergatan 1
722 43 Västerås

Övningsförskola/övningsskola

Övningsskola Apalby/Piltorp

Länk till webbplats

www1.vasteras.se/apalbyskolan/

Beskrivning

Övningsskolan består av enheterna Apalby och Pilltorp

Kontaktperson

Maria Trossing
maria.trossing@vasteras.se

Rektor/Förskolechef

Mikael Svärdsudd
mikael.svardsudd@vasteras.se