Dingtuna förskola

Landslagsgatan 19
72187 Västerås

Övningsförskola/övningsskola

Övningsförskola 2 Västerås

Länk till webbplats

www1.vasteras.se/dingtunaforskola/

Kontaktperson

Ingela Sjölinder

Rektor/Förskolechef

Margerita De Bernardo
margerita.de.bernardo@vasteras.se