Dingtuna Torg

Övningsförskola/övningsskola

Övningsförskola 2 Västerås

Kontaktperson

Ingela Sjölinder

Rektor/Förskolechef

Margerita De Bernardo
Margerita.de.bernardo@vasteras.se