Vallby förskola

Övningsförskola/övningsskola

Övningsförskola 1 Västerås

Länk till webbplats

www1.vasteras.se/vallbyforskola/vi-pa-forskolan/ledning.shtml

Kontaktperson

Anna Lindström
anna.lindstrom@vasteras.se
021-39 85 16

Rektor/Förskolechef

Karin Cuppeli
karin.cupelli@vasteras.se